Siegel

Prof. dr. Dina Siegel

Criminoloog
4 opnames
De in de voormalige Sovjet-Unie geboren prof. dr. Dina Siegel is hoogleraar Criminologie en werkzaam aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen in Utrecht.

Siegel onderzoekt verschillende vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals mensenhandel, criminaliteit en de diamantenindustrie en de rol van vrouwen in criminele organisaties vanuit een cultureel perspectief. Culturele criminologie is gericht op de relatie tussen misdaad en cultuur in het algemeen en zoomt in op de mens achter de crimineel.