Schuhmann

Dr. Carmen Schuhmann

Filosoof
2 opnames & 2 events
Dr. Carmen Schuhmann is universitair docent praktische humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek (UvT).

Schuhmann is sinds 2008 verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek. Haar huidige onderzoek en onderwijs omvat onder andere vraagstukken op het gebied van existentiële zingeving, morele veerkracht en geestelijke verzorging in een seculiere samenleving.

Daarnaast is Schuhmann lid van de Wetenschapscommissie van de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ), de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers in Nederland. Hiervoor schreef ze mee aan de eerste Landelijke Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging 2021-2025. Deze agenda dient als richtinggevend document om wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde urgente thema’s te stimuleren.

Van 2004 tot 2008 was Schuhmann werkzaam bij Justitie als humanistisch geestelijk verzorger en raadsvrouw. Van huis uit is Schuhmann wiskundige: ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Leiden en deed daarna onderzoek in de zuivere wiskunde aan de universiteit van Essen in Duitsland