Volker

Prof. dr. Beate Volker

Socioloog
5 opnames & 1 event
Prof. dr. Beate Völker is hoogleraar Sociologie aan de faculteit Sociale en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.

Het grootste deel van Volker's onderzoek richt zich op twee belangrijke sociale omgevingen: de werkomgeving en de buurt waar mensen wonen. Daarbinnen onderzoekt zij patronen van vriendschappen.

Ze studeerde psychologie aan de universiteit van Heidelberg, Duitsland, en promoveerde in 1995 op de structuur en de verandering van sociale netwerken in de voormalige DDR als gevolg van de politieke omwenteling. Volker onderzoekt de opbrengst van sociaal kapitaal, zoals banen, huizen en zelfs gezondheid, maar ook de gevolgen van het falen in het creëren van sociaal kapitaal, resulterend in bijvoorbeeld isolatie, negatieve relaties of criminaliteit. In 2000 werd zij KNAW postdoc fellow en ze is lid van de jonge Akademie (KNAW-DJA).