Heerikhuizen

Dr. Bart van Heerikhuizen

Socioloog
1 opname
Bart van Heerikhuizen is socioloog en doceert aan de Universiteit van Amsterdam.

Van Heerikhuizenj studeerde sociologie en promoveerde in 1986 op een proefschrift over de eerste hoogleraar in de sociologie in Nederland, Willem Adriaan Bonger. Zijn specialisatie is de geschiedenis van sociaal-wetenschappelijke theorieen. In dat verband schreef hij ook over de rol die de romantisch-nostalgische inspiratie speelt in het werk van Max Weber. Hij is werkzaam bij de afdeling sociologie en culturele antropologie van de Universiteit van Amsterdam en doceert tevens aan het University College in Utrecht.