Kalis

Dr. Annemarie Kalis

Filosoof
2 opnames & 1 event
Dr. Annemarie Kalis is als universitair hoofddocent Theoretische Filosofie en onderzoeker verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Kalis is een expert op het gebied van zowel filosofie als psychologie. Ze onderzoekt met name thema's als normativiteit, redeneren en agency. Agency betekent dat mensen autonome personen zijn die de capaciteit hebben om over hun omgeving en zichzelf te reflecteren, en bovendien doelgericht en intentioneel kunnen handelen. 

Sinds 2019 coördineert Kalis een vijfjarig project getiteld Shaping our action space: a situated perspective on self-control. In dit project is de centrale vraag hoe we het menselijk vermogen tot zelfcontrole kunnen begrijpen.