Slotboom

Dr. Anne-Marie Slotboom

Criminoloog
2 opnames & 1 event
Dr. Anne-Marie Slotboom is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling strafrecht en criminologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Zij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van levensloopcriminologie met een focus op meisjes- en vrouwencriminaliteit. Slotboom is verbonden aan het onderzoeksprogramma Empirie en Norm, waar zij in samenwerking met psychiatrische polikliniek De Waag de achtergronden van ambulante behandelde jongens en meisjes onderzoekt. Tevens doet zij samen met het NSCR onderzoek naar de paden naar criminaliteit en detentie toe van Caribische vrouwen en onderzoek naar het stoppen met criminaliteit bij ex-gedetineerde vrouwen.

Haar expertises zijn onder andere de levensloop van gedetineerde vrouwen, ontwikkelingspaden van delinquente meisjes en partnergeweld bij vrouwen.

Slotboom studeerde af in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. Daar promoveerde zij op een grootschalig internationaal onderzoek naar de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.