Studium Generale viert feest

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Wat maakt de universiteit tot universiteit? Een vraag waarop je het antwoord wel weet, maar beschrijf het maar eens. De Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1960 stelt dat expliciete aandacht voor brede academische vorming daarbij hoort. Naast vakwetenschappelijke scholing, wordt het 'inzicht in de samenhang der wetenschappen' en 'bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef' genoemd. Dat heeft aan de Nederlandse universiteiten geleid tot de oprichting van Studium Generale. Een klassiek begrip dat teruggaat op oude vormingsidealen, en hiermee een wettelijk kader heeft gekregen.

Vijftig jaar later is Studium Generale nog steeds met dezelfde missie actief: al kun je alles googelen en biedt de tv nog zo veel kanalen, kritische reflectie op wetenschap blijft van belang. Ook de vraag naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers kent geen gemakkelijk antwoord en moet telkens opnieuw gesteld worden. Dankzij de creativiteit van de sprekers en de enthousiaste discussie met het publiek, ontstaan steeds nieuwe programma's die aansluiten bij de actualiteit en wat ons nu bezig houdt. Dat willen we vieren.

Op 13 september begint het academisch jaar van Studium Generale met een feestelijk programma van zes korte, multimediale lezingen. Mr. Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur, opent de avond.

Met dank aan het K.F. Hein Fonds.

Programma