Information overload

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

"De krant van Joris zou niemand lezen", zei Rob Wijnberg in het NRC in reactie op Joris Luyendijks aanklacht tegen de journalistiek. Wijnberg doelde er op dat wij lezers juist willen dat journalisten informatie filteren, anders worden we horendol. Dat is de rol die de maatschappij journalisten toedicht, mits dit op een intelligente en integere manier gebeurt.

Deze serie gaat over het verwerken van informatie tot betrouwbare (wetenschappelijke) kennis. Het blijkt dat de mens heel goed met veel informatie kan omgaan. Onze cultuur geeft ons een veiligheidsbril tegen te veel input, onze emoties zijn raadgevers bij het afwegen van informatie en door als 'zwerm' te opereren en het gedrag van anderen te kopiëren, kunnen we snel anticiperen op veranderingen. Maar onze kracht is ook onze valkuil. Vooroordelen, emotionele reacties en groepsgedrag hebben hun negatieve kanten.

Wetenschappers en professionals spreken over hun werk: Hoe filteren ze informatie, hoe komen ze tot wetenschappelijke kennis en hoe presenteren ze die aan vakgenoten of het brede publiek. Net als journalisten dienen wetenschappers zich te houden aan de codes van hun specifieke vakgebied. Ook zij genieten een speciaal vertrouwen als deskundigen en moeten zich dus extra bewust zijn van bovengenoemde valkuilen.

Sprekers: prof. dr. Bas Haring, dr. Jaap van Ginneken, dr. Ignace Hooge, Joris Luyendijk, Rob Wijnberg, prof. dr. Frank Kessler, prof. dr. Arno Siebes, drs. Bas Agterberg.