Het Grote Media Debat

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Voor onze kennis van wat er in de wereld gebeurt zijn we afhankelijk van de media. Hoe objectief is het nieuws en vooral: wat horen we niet? Zelfs ervaren journalisten hebben moeite om de meest betrouwbare informatie te achterhalen. Of is geen enkele bron objectief? Bovendien zijn media voor hun bestaan afhankelijk van commercie. Wat betekent dat voor de berichtgeving in de krant, op tv en online? Als de media de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook interpreteren en soms zelfs manipuleren, hoe moeten we daar als kijker of luisteraar dan mee omgaan? Daarbij komt dat wij als toehoorder ook alles behalve objectief zijn. Nieuwe media boren nieuwe kanalen aan en bieden de mogelijkheid om een veelheid aan subjectieve verhalen naast elkaar te zetten. Is dat de oplossing voor meer mediawijsheid? En hoe beïnvloeden de oude en nieuwe media elkaar?

Tijdens drie live talkshows onderzoeken wetenschappers en journalisten samen met het publiek hoe nieuws tot stand komt en hoe het wordt ontvangen. Hoe baan je je een weg door dit pluriforme medialandschap?

Programma

DINSDAG 15 NOVEMBER
Media & politiek
De media vormen een onmisbare schakel tussen politici en burgers. Tv-optredens van politici lijken nog belangrijker dan Kamerdebatten. De kranten zijn gebaat bij koppen die verkopen. Journalisten leggen de politieke agenda dus niet alleen vast, maar bepalen die ook. Is er nog ruimte voor debat over belangrijke zaken die minder mediageniek zijn?

Line-up
Inleiding: dr. Thomas Schillemans (Publieke verantwoording, UU)
Moderator: Maarten Bouwhuis (Debatspecialist)
Panel: drs. Kirsten Verdel (Campagnestrateeg) met nieuwe media expertise en vanuit de journalistiek Peter Kee (Pauw & Witteman) en Rob Wijnberg (hoofdredacteur nrc.next)
Column: Rogier Klomp & Bart-Jan Kazemier (This is propaganda)

DINSDAG 22 NOVEMBER
Media & conflict
Betrouwbare informatie is in (gevaarlijke) conflictsituaties niet makkelijk toegankelijk. Om strategische redenen wordt nieuws vaak gemanipuleerd of voorgekookt. Dat maakt onafhankelijke berichtgeving nog moeilijker, terwijl juist in deze situaties persvrijheid van groot belang is. Hoe kun je nieuws uit conflictgebieden op waarde schatten?

Line-up
Inleiding: dr. Christ Klep (Militair historicus)
Moderator: Chris Keulemans
Panel: Vanuit de nieuwe media Thomas Loudon (VJ Movement) en vanuit de journalistiek Joeri Boom (redacteur De Groene Amsterdammer).
Afsluitende column: dr. Beatrice de Graaf (Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme, UL).

DINSDAG 29 NOVEMBER
Media & seks(e)
De seksualisering van de samenleving is onderwerp van veel discussie. De media worden aangewezen als grote boosdoener, maar stellen dat ze alleen de maatschappelijke tendens volgen. Zijn er regels nodig vanuit Den Haag of is dat betutteling? En werkt beeldvorming niet veel sluipender dan we denken?

Line-up
Inleiding: Tim Vermeulen (Cultuurwetenschappen en Theorie, RUN)
Moderator: Donatello Piras (presentator, trainer en gespreksleider Nederlands Debat Instituut)
Panel: wetenschapper prof. dr. Liesbeth Woertman (Klinische en Gezondheidspsychologie, UU) en journalist Marian Donner.
Afsluitende column: prof. dr. Bas Haring (Publiek begrip van wetenschap, UL)

In samenwerking met...

Het Grote Media Debat wordt georganiseerd in samenwerking met Krista Jantowski.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Mede mogelijk gemaakt door:

Stimuleringsfonds voor de pers

Stichting Democratie en media