Geschiedenis voor straks

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

In de huidige samenleving heerst kortetermijnvisie. De regering maakt zich alleen druk om de volgende verkiezingen. Bedrijven moeten elke drie maanden rapporteren aan hun aandeelhouders. En burgers maken zich zorgen om de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen, maar dan houdt het wel op. Zijn we verleerd ons te bekommeren om de lange termijn?

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar kunnen we er wel van leren? Misschien helpt geschiedenis gebeurtenissen, trends en nieuws in perspectief te zetten en kan het zo een remedie vormen voor onze kortzichtige blik. Toch staat deze kennis onder druk: bibliotheken worden gesloten en museumcollecties ontmanteld.

Maarten van Rossem (emeritus hoogleraar Geschiedenis, UU) spreekt over de rol van geschiedenis in een samenleving die niet verder kijkt dan de dag van morgen. I.s.m. Home Academy.