The future of our commons

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

De vis uit de oceaan, het tropisch oerwoud of landbouwgronden in Nederland, van wie zijn die eigenlijk? En wie is er verantwoordelijk voor dat ze goed beheerd worden en niet opraken? Zowel de staat als de markt zijn niet goed in het omgaan met schaarse natuurlijke rijkdommen. Kan het collectief dienen als alternatief? In veel samenlevingen bestaan 'commons', instituties die d.m.v. collectieve actie door locale gemeenschappen collectief gebruikt en beheerd worden. Kunnen dergelijke instituties als een bron van inspiratie dienen bij het zoeken naar duurzame vormen van beheer van onze rijkdommen, zowel natuurlijke als andere?

Tijdens dit symposium is de centrale vraag: Wat commons zijn, welke kenmerken ze hebben die ze tot een succesvolle vorm van bestuur en beheer van eigendom kunnen maken en op welke manier ze toegepast kunnen worden om huidige collectieve actieproblemen op te lossen. Commons zijn in de geschiedenis een duurzame vorm van bestuur gebleken waardoor problemen overwonnen konden worden. Voorbeelden zijn de Nederlandse marktgenootschappen, waterschappen, maar ook de gilden. Centraal bij allen is zelf-bestuur en zelf-beheer, in samenspraak met locale en supra-locale overheden.

Verschillende types commons zullen toegelicht worden, met voorbeelden uit Nederland en daarbuiten, en vragen we ons af of commons ook een rol kunnen spelen in de vorming van een duurzame samenleving. Via het verzamelen van wetenschappelijke inzichten en een debat wordt onderzocht in hoeverre deze concepten bruikbaar zijn voor beleid en de huidige collectieve actieproblemen, zoals we die ontmoeten rond schaarste van grondstoffen en van ruimte, de gevolgen van klimaatverandering of in de sociale zekerheid. Het opent onze gedachten voor het idee dat er meer is dan markt of staat.

Voertaal: Engels

De gehele dag is vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Je hoeft geen kaartjes te kopen of te reserveren.

video details:

00:00:00 - Introduction dr. ir. Melanie Peters

00:01:30 - Prof. dr. Bert van der Zwaan (UU) Introduction

00:50:00 - Prof. dr. Frank van Laerhoven (UU) Forestry commons

01:31:00 - Bart Neuts (UU) Urban commons

02:10:00 - Prof. dr. Tom Dedeurwaerdere (Université de Louvain-la-Neuve) Knowledge Commons

02:40:00 - Dr. Fabio de Castro (CEDLA) Commons in Brazil

03:05:00 - Ir. Gine Zwart (Oxfam Novib) The use of the concept of 'commons' in development-aid

03:30:00 - Dr. Tine de Moor (UU)

04:00:00 - Debate (prof. dr. ir. Gerard de Vries, prof. dr. Theo Toonen & mr. Liesbeth van Tongeren) How will we be able to learn from the knowledge of commons and how to use this knowledge in regard to the many questions our society has to deal with?

In co-operation with...

This symposium, organised in celebration of the 375th anniversary of Utrecht University, has been a co-operation with the Knowledge Centre of Institutions of the Open Society and the Utrecht Centre for Earth and Sustainability (UCAD):

Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD) / Utrecht Centre for Earth and Sustainability

Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving / Knowledge Centre of Institutions of the Open Society, Universiteit Utrecht

Lustrumbureau Universiteit Utrecht / Lustrumoffice Utrecht University