17 miljoen mensen

Over deze serie

2018

De een zegt dat we in een hyper-individualistisch land leven waarin sociale cohesie ver te zoeken is. De ander signaleert juist steeds meer groepsvorming, met alle bijbehorende tegenstellingen: tussen volk en elite, wit en zwart, Randstad en provincie. Samenleven is geen vanzelfsprekendheid. Hoe doen we dat met een toenemende verscheidenheid aan mensen en groepen?

Hoe, waarom en óf we ons met anderen verbinden verandert voortdurend. Politiek, geschiedenis en cultuur, maar ook economie, biologie en psychologie, spelen daarin een cruciale rol. In deze serie onderzoeken we hoe individu en collectief zich in de 21e eeuw tot elkaar verhouden en welke verhalen daarover de ronde doen. Was het vroeger echt beter? Is een wij-gevoel nodig om sociaal en solidair te zijn? En zetten we daarmee anderen automatisch buitenspel?

Dit programma wordt georganiseerd i.s.m. de faculteit sociale wetenschappen (UU).